RPF

Rymdplasmafysik

Beskrivning

Vi söker en postdoktor för studier om Mars jonosfär. Arbetet involverar att använda mätningar från instrument på MAVEN och att genomföra numerisk och analytisk modellering med särskild fokus på jonkemin i Mars jonosfär.

Vår grupp på Institutet för rymdfysik (IRF) i Uppsala utför observationer, dataanalys, och modellering av rymdplasmaprocesser (www.space.irfu.se). Vi har mångårig erfarenhet av utveckling och operation av instrument för mätning av elektriska fält, plasmatemperatur, plasmatäthet och plasmatäthetsfluktuationer för rymdmissioner såsom Cluster, MMS, Swarm, BepiColombo, Cassini, JUICE, Rosetta och Solar Orbiter.

Den valda kandidaten kommer att vara involverad i nationella och internationella samarbeten och förväntas också att presentera forskningsresultat på nationella- och internationella konferenser samt att publicera resultaten i expertgranskade vetenskapliga journaler.

Kvalifikationer

Den sökande ska ha avlagt en doktorsexamen inom rymdfysik (eller inom annat fält ansett som relevant för projektet i fråga) eller förväntas erhålla sådan inom de närmsta månaderna. Vi söker i synnerhet kandidater som erhållit sin doktorsexamen under de senaste tre åren. Om den sökande har en äldre examen och vill hänvisa till särskilda omständigheter, till exempel föräldraledighet, bör detta tydligt anges.

Den sökande ska för närvarande inte vara en aktiv forskare vid IRF i Uppsala eller vid Avdelningen för Fysik och Astronomi vid Uppsala Universitet. Sökande skall ha möjlighet att påbörja anställningen senast under hösten 2024. Expertis inom fotokemisk modellering ses som meriterande.

Vad vi kan erbjuda dig

Anställningen, med placering vid IRF Uppsala (kontoret är beläget vid Ångströmslaboratoriet) är tidsbegränsad under en period  på två år och finansieras av Rymdstyrelsen (SNSA).

Jämställdhet, likvärdiga villkor och mångfald är fundamentala principer på vår arbetsplats och tas i beaktning i vår dagliga verksamhet och vid beslutsfattande.

Ansökan skall innehålla CV, ett kort brev som beskriver forskningsintresse och relevant erfarenhet, kopior av certifikat (inklusive betyg) från grundutbildning och doktorandstudier, beskrivning och vidimering av tidigare Postdoktor-positioner och/eller liknande arbete (om tillgängligt), namn och kontaktinformation till två referenspersoner samt kopior av inte fler än 4 vetenskapliga publikationer.

Vänligen ange referensnummer: 2.2.1-106/24

Om din ansökan skickas per e-post skall du erhålla bekräftelse på att vi mottagit den. Om sådan bekräftelse ej inkommit inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på telefonnummer +46 980-790 00.

Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymdorganisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund. Mer information om IRF: www.irf.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2.2.1-106/24
Kontakt
  • Yuri Khotyaintsev, +46184715929
  • Erik Vigren, +46184715907
Facklig företrädare
  • Victoria Cripps, +46184715903
  • Jan Karlsson, +46184715943
Publicerat 2024-03-13
Sista ansökningsdag 2024-04-30

Tillbaka till lediga jobb